Virtual Route: Jak funguje revoluční aplikace pro testování vozidel

Projekt Virtual Route, společný počin firmy Entry Engineering a Technické univerzity v Liberci, představuje průlom v oblasti testování automobilových řídících jednotek. Cílem bylo vytvořit nástroj, který by pomocí pokročilých technologií, jako je strojové učení a Software Defined Radio (SDR), generoval realistické simulace jízdních dat a komunikace CAN BUS pro automobilový průmysl. Tento projekt je významným krokem v simulaci a testování automobilových technologií, což je klíčové pro zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti moderních vozidel.

Aplikace Virtual Route je složena z několika důležitých komponent. V srdci aplikace leží model jízdních dat, který generuje zprávy CAN BUS a souřadnice GNSS, umožňující tak simulovat různé jízdní situace. Další klíčovou součástí je generátor CAN a GNSS signálů, který v reálném čase vytváří data odpovídající různým jízdním scénářům. Kromě toho aplikace obsahuje testovací nástroje pro ověřování funkčnosti modelů a generovaných dat, což zajišťuje vysokou přesnost a relevanci simulací.

Funkčnost aplikace je založena na sofistikovaném využití strojového učení pro zpracování dat získaných ze skutečných vozidel. Tento proces umožňuje vytvářet přesné modely pro simulaci různých jízdních scénářů, včetně simulace CAN BUS komunikace. Generátor CAN a GNSS signálů poté v reálném čase vytváří data odpovídající těmto scénářům, což umožňuje testovat řídící jednotky vozidel v různých podmínkách a situacích bez nutnosti reálné jízdy.

Aplikace vyžaduje HW k účelům komunikace na CAN sběrnicích a odesílání simulovaného GNSS signálu. Aktuální podporované CAN převodníky jsou Vector VN1610 a Oakrey CanGuru. Podporovaný HW pro odesílání GNSS signálu je SDR Ettus USRP B205 mini. Ve finální aplikaci je nutné připojit CAN HW na sběrnici testované jednotky nebo testovacího stavu. Na přijímač GNSS signálu je nutné připojit SDR výstup na anténní vstup testované jednotky pro příjem GNSS signálu. Seznam podporovaného HW postupně rozšiřujeme.

Aplikace Virtual Route nachází své uplatnění především ve testovacích stanicích. Je schopna simulovat různé jízdní podmínky a scénáře, což je nezbytné pro testování navigačních systémů, online konektivity vozidel a dalších palubních systémů. Díky této aplikaci je možné provádět efektivní a bezpečné testování těchto systémů bez nutnosti vystavit vozidla reálným testovacím jízdám. To přináší významné výhody jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska snižování nákladů a času potřebného pro testování.