Automatizované testování

Testování SW a aplikací pro chytrá zařízení na základě technického zadání dodavatele, vymezení testovacích případů, stanovení testovacího plánu a určení testovacích metod. Dále vytvoření a definování nezbytného vybavení pro testy a příprava chybového managementu.

Testování SW a aplikací pro chytrá zařízení

Hlavním cílem automatizace testů je časová úspora a má za účel usnadnit a zefektivnit provádění postupu testování SW a aplikací.

Testy jsou prováděny automaticky pomocí robota a výrazně se tím snižuje možnost chybného provedení postupu testování. Testujeme pomocí interního specializovaného softwaru, na základě kterého programátor definuje jednoduchý postup.

Rychlost automatizace

~

Maximální bezpečnost a utajení

Kvalitní tým lidí

Přínosy testování a automatizace

Spojte se s námi a postaráme se

Již při vývoji automatizovaných testů mohou být odhaleny chyby, které není možné manuálně vyvolat, avšak není vyloučeno, že v reálném provozu nenastanou. (misuse protection, dlouhodobé přesně opakovatelné testy, verifikace správnosti překladů u všech jazykových mutací.)

Pro testování je možné využít testovací vybavení

Oblast automatizace testů je čím dál populárnější a často vyhledávanou možností jak software testovat.

Simulace pro testování eCall a ERA glonass dle certifikačních norem.

Robotické testování mobilních a webových aplikací pomocí speciálních robotů, jenž dokáží rozpoznat obraz, text a inteligentně ovládat samotnou aplikaci na základě definovaných TCs.

Robotické testování dotykových vrstev displejů a dalších funkcí jako je hover, proximity. Jedná se především o testy z pohledu kvality výroby a dlouhodobé zátěžové testování.

Simulace dalších signálů nezbytných pro správné provedení testu. Např. CAN signály v oblasti Automotive, GSM síť nebo GNSS.

Výhody automatizace

HW i SW se stále vyvíjí. Automatické testy by pomohly odhalit závažnější chyby jak HW, tak SW, které je potřeba zachytit a eliminovat před náběhem systému do výroby.

Automatizace testování umožňuje nasimulovat extrémní zatížení systému a testovat tak systém z pohledu dlouhodobé odolnosti. Takové situace jsou těžko vyvolatelné manuálním testováním.

Automatizace dokáže rychle a přesně určit, zda dodaný SW a HW odpovídá technické specifikaci a tím předejít případným incidentům v produkci..

Rychlost a přesnost

Oproti manuálnímu testování je systém rychlejší a přesnější. Pokud bychom chtěli otestovat stejné množství TCs manuálně, narazíme na technické překážky, které není možné spolehlivě vyvolat. Ovšem není vyloučené, že v reálném provozu nenastanou. Samotná automatizace tak šetří čas a prostředky investované do manuálních testů.

Využití

Samotné testy jsou navrženy tak, aby bylo možné se co nejvíce přiblížit chování tisíců různých uživatelů, kteří budou systém využívat.

Snížení rizika

Napomáhá ke snížení rizika s uvedením produktu na trh v poměrně krátké době. Při vyhodnocení testu je na tvůrce systému pohlíženo zcela nezávisle.