Granty a projekty v Entry

Podívejte se na naše aktuální běžící projekty

Výzkum a vývoj

Společnost Entry Engineering s.r.o. realizovala v období 2019-2020 investiční projekt „Vývojové pracoviště pro automatizaci testování systému OCU a elektronických komponent v oblasti automobilového průmyslu“.

Účelem projektu Vývojové pracoviště pro automatizaci testování systému OCU a elektronických komponent v oblasti automobilového průmyslu (OP PIK) bylo rozšíření centra pro VaV spočívající v pořízení strojů/zařízení a dalšího vybavení centra (viz. Vývojová pracoviště Entry Engineering a Pracoviště vývoje automatizace testování služeb OCU). V souvislosti s tímto rozšířením centra pro VaV jsme nyní schopni nabídnout tyto služby: (Analýza analogové a digitální techniky, Návrh PCB, Programování MCU, Prototypování 3D tisk/laser, Automatické testování mobilních aplikací, mobilních obrazovek a komponentních testů, Testování nouzového volání, Datalogging automobilových sběrnic). K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Bližší informace: (kontaktní formulář)

Běžící projekty

Virtual Convoy – komplexní prostředí pro testování komunikačních systémů CAR2X

Název projektu Virtual Convoy – komplexní prostředí pro testování komunikačních systémů CAR2X
Operační program DOPRAVA 2020+
Název výzvy 2 VS DOPRAVA 2020+
Trvání projektu 01/2021–12/2023
Číslo projektu CK02000136
Účinná spolupráce
Projekt je realizován s účinnou spoluprací s TU v Liberci a společností Oakrey s.r.o.
Cíle a výstupy projektu

1. Rozšířit aktuální systém testování o funkce testování komunikace kooperativních informačních dopravních systémů C-ITS (CAR2CAR, CAR2X atd).

2. Implementovat automatizaci testování komunikace C-ITS do automatizovaného procesu a zvýšit tím rychlost, efektivitu a spolehlivost testů.

Výše uvedené cíle se konkrétně promítnou do nových funkcí a vlastností kooperativního systému pro end-to-end testování CAR2X komunikace, který s užitím virtuální infrastruktury a prostředí umožní přesun testů ze silnic do laboratorního prostředí. Naplnění hlavního cíle programu: Projekt zajistí komplexnost, efektivnost, spolehlivost komponent v rámci automotive pro systémy OCU. Náplň specifického cíle: Projekt spadá do činnost v oblasti Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy. Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR: www.tacr.cz

Hlavní řešitel Rostislav Janda

BUSkit – systém pro sběr, analýzu, filtrování a simulaci dat systémů přípojených prostřednictvím automobilových palubních sběrnic

Název projektu BUSkit – systém pro sběr, analýzu, filtrování a simulaci dat systémů připojených prostřednictvím automobilových palubních sběrnic
Operační program DOPRAVA 2020+
Název výzvy 2 VS DOPRAVA 2020+
Trvání projektu 01/2021–12/2023
Číslo projektu CK02000158
Účinná spolupráce
Projekt je realizován s účinnou spoluprací s TU v Liberci a společností Oakrey s.r.o.
Cíle a výstupy projektu

1. Rozšíření a zefektivnění procesu automatického testování MOD služeb a usnadnění testování časově kritických simulací.

2. Zkvalitnění služeb v oblasti testování funkcí jako je nouzové volání, OCU obecně a testování CAR2X komunikace.

3. Vyvinout vysoce modulární produkt s širokým záběrem uplatnění od low-cost modulu po vysoce sofistikované zařízení s širokým spektrem funkcí. Systém „BUSkit“ – modulární systém pro podporu testování palubních systémů, jehož hlavním účelem bude analýza, sběr, filtrování, simulace, emulace a injektování dat na palubních sběrnicích (CAN bus, LIN, FlexRay, CarEthernet).

Naplnění hlavního cíle programu: Rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže růstu konkurenceschopnosti ČR Náplň specifického cíle: Projekt spadá do činnost v oblasti Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy. Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR: www.tacr.cz

Hlavní řešitel Ing. Michal Hudec / Ing. Jan Zlámaný

Výzkum a vývoj víceúčelového automatizovaného plnícího zařízení s produkčním softwarem a jednorázových kapslí z plně biodegradabilního materiálu na principu cirkulární ekonomiky

Název projektu Výzkum a vývoj víceúčelového automatizovaného plnícího zařízení s produkčním softwarem a jednorázových kapslí z plně biodegradabilního materiálu na principu cirkulární ekonomiky
Operační program Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy 01_22_002 – Aplikace – výzva I.
Trvání projektu 02/2023 – 12/2024
Číslo projektu CZ.01.01.01/01/22_002/0000374
Účinná spolupráce Projekt je realizován s účinnou spoluprací společnosti NORDBEANS s.r.o. a TU v Liberci
Cíle a výstupy projektu

Předkládaný projekt má tyto zásadní cíle:

Cíl 1: Vyvinout víceúčelové automatizované plnicí zařízení s funkcí mletí a produkčním softwarem s kapacitou 1000 ks kapslí/hod (provozní jednotka). Vyvinuté zařízení plně ověřit v reálném provozu a připravit na převod do praxe. 

Cíl 2: Výzkum a vývoj plně biodegradabilní materiálu na výrobu kapslí do fáze užitného vzoru.

Uvedené cíle se promítnou do praxe díky třem hlavním výstupům projektu: 

1 x funkční vzorek (Gfunk) – Pilotní jednotka víceúčelového automatizovaného plnícího zařízení s produkčním softwarem s kapacitou 500 ks kapslí/hod. – dosažení výsledku: 10/2023 

1 x užitný vzok (Fužit) – Biodegradabilní materiál obsahující přírodní složku určený k domácímu kompostování – dosažení výsledku: 10/24

1 x prototyp (Gprot) – Provozní jednotka víceúčelového automatizovaného plnícího zařízení s produkčním softwarem s kapacitou 1000 ks kapslí/ hod – dosažení výsledku: 10/2024

Cíle předkládaného projektu jsou plně v souladu s firemní rozvojovou strategií společnosti Entry Engineering směřovat vlastní vývojové aktivity do oblasti vysoce kvalitních produktů a inovačních technologií s vysokou přidanou hodnotou. Diverzifikace portfolia o nový produkt směřovaný do oblasti potravinářství, tedy do oblasti mimo automotive, která je nyní pro Entry Engineering dominantní, umožní společnosti expandovat na nové trhy, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí, dále získat nové obchodní a profesní kontakty, nové zkušenosti a možnosti tento směr nadále úspěšně rozvíjet. Společnost Entry Engineering je ohleduplná k životnímu prostředí a tento postoj chce promítnout i do svých výrobků. Z tohoto důvodu je jedním z cílů podávaného projektu vývoj plně biodegradabilního polymerního materiálu, který by byl využit k výrobě jednorázových kapslí, a který by v konečném důsledku přispěl k omezení produkce jednorázových obalových materiálů z plastů.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Hlavní řešitel Ing. Michal Amrich

NCK pro průmyslový 3D tisk

Název projektu

NCK pro průmyslový 3D tisk

Technologie průběžné povrchové funkcionalizace pro zvýšení adheze jednotlivých vrstev materiálu vytvářeného 3D tiskem

Operační program Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národního Centra kompetence
Číslo a název výzvy 2. VS NCK
Trvání projektu 07/2023 – 06/2026
Číslo projektu TN02000033/059
Účinná spolupráce
Projekt je realizován s účinnou spoluprací s TU v Liberci
Cíle a výstupy projektu

Hlavním cílem je zvýšit potenciál aditivních technologií pomocí efektivního a ekologického využití surovin či energií, vývoje materiálů se specifickými vlastnostmi a vzniku nových výrobků, návrhu vhodných technologií a využití digitalizace umožňující vysokou míru optimalizace. Cíle bude dosaženo realizací dílčích projektů, do nichž bude zapojeno nejméně 26 partnerů a jejichž výsledkem bude minimálně 80 výsledků aplikovaného výzkumu s vysokým realizačním potenciálem. Vedlejším cílem je vytvoření platformy využívající multiplikační efekt mezioborového propojení výzkumných organizací a průmyslových lídrů se sdíleným know-how, která napomůže dlouhodobému a udržitelnému rozvoji aditivních technologií v České republice a zvýší tak její konkurenceschopnost.

Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR: www.tacr.cz

Hlavní řešitel Daniel Koleci

Ukončené dotační programy

 • Vývojové pracoviště pro automatizaci testování systému OCU a elektronických komponent v oblasti automobilového průmyslu
Název projektu Vývojové pracoviště pro automatizaci testování systému OCU a elektronických komponent v oblasti automobilového průmyslu
Trvání projektu 05/2019-12/2020
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015923
Cíle a výstupy projektu

Cílem projektu je rozšířit stávající výzkumně vývojové kapacity společnosti Entry Engineering o nové vývojové vybavení s cílem maximálně zefektivnit proces vývoje v oblasti automatizace elektronických systémů a komponent tak, aby bylo možné v širší škále využít výhody robotického testování.
Výstupy:
Vývojové pracoviště automatizace testování služeb OCU
Vývojové pracoviště vývoje elektronických komponent

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Hlavní řešitel Luboš Rusin / Rostislav Janda
 • Nákup nových elektromobilů vč. nabíjecí stanice
Název projektu Nákup nových elektromobilů vč. nabíjecí stanice
Operační program Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy 01_19_252 Výzva V. Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita
Jméno žadatele Entry Engineering s.r.o.
Trvání projektu 03/2020–06/2021
Číslo projektu CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_252/
0021071
Způsobilé výdaje 1 906 974,74,- Kč
Dotace 476 743,68,- Kč
Cíle a výstupy projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti a emisí CO2 u osobních automobilů, které budou plně využívány v rámci podporovaných ekonomických aktivit žadatele, neboť budou pořízeny nové bateriové elektromobily, které díky svým technickým parametrům sníží také ekonomickou náročnost provozu a tím významně přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele, což je plně v souladu s cíli programu i strategiemi EU.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Závěry a výsledky Projekt byl zrealizován v souladu s plánem projektu a všechny cíle projektu byly dosaženy. Projekt byl úspěšně dokončen. Zásadním výsledkem je nákup dvou elektromobilů typu Volkswagen ID.3 a Enyaq iV.
Fotky
Hlavní řešitel Ing. Jan Souček
 • Pokročilé materiály se senzorickými vlastnostmi pro kritické komponenty kolejových vozidel
Název projektu Pokročilé materiály se senzorickými vlastnostmi pro kritické komponenty kolejových vozidel
Operační program EPSILON
Název výzvy EPSILON 4
Trvání projektu 01/2020–12/2022
Číslo projektu TH04020405
Účinná spolupráce
Projekt je realizován s účinnou spoluprací s TU v Liberci
Cíle a výstupy projektu

Cílem projektu je vyvinout materiály s internistickými senzorickými vlastnostmi, které budou primárně sloužit k monitorování jejich historie (vystavení nadměrnému teplotnímu nebo mechanickému namáhání, nárazům, chemickým vlivům apod.). Účelem jejich využití je zvýšení bezpečnosti kritických konstrukčních prvků, zejména brzd vozidel. Odlehčené kompozitní konstrukční materiály mohou významně měnit svoje vlastnosti v důsledku výše uvedených vlivů a tím ohrozit bezpečnost celé konstrukce. Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR: www.tacr.cz

Hlavní řešitel Michal Amrich
 • Vývoj generátoru tras GNSS a signálu CANBUS pomocí strojového učení s využitím Software Defined Radio
Název projektu Vývoj generátoru tras GNSS a signálu CANBUS pomocí strojového učení s využitím Software Defined Radio
Operační program DOPRAVA 2020+
Název výzvy 1 VS DOPRAVA 2020+
Trvání projektu 01/2020–12/2022
Číslo projektu CK01000020
Účinná spolupráce
Projekt je realizován s účinnou spoluprací s TU v Liberci
Cíle a výstupy projektu

1. Vývoj automatizovaného systému testování OCU s využitím Software Defined Radio (náhrada za simulátor GNSS).

2. Vývoj systém automatizace OCU s implementovaným systémem generování tras založeném na strojovém učení, který umožní umělé vytvoření trasy včetně rychlostního profilu a simulace rychlosti otáčení kol na základě již nahraných tras. Systém umožní vytvoření trasy kdekoliv na světě pouze z mapových podkladů.

3. Vývoj testovacího zařízení OCU s širokým spektrem realizovatelných testů. Naplnění hlavního cíle programu: Projekt zajistí komplexnost, efektivnost, spolehlivost komponent v rámci automotive pro systémy OCU. Náplň specifického cíle: Projekt spadá do činnost v oblasti Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy. Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR: www.tacr.cz

Hlavní řešitel Rostislav Janda
 • Hybridní optický vláknový senzor pro snímání hladiny a kvality provozních kapalin vozidel
Název projektu Hybridní optický vláknový senzor pro snímání hladiny a kvality provozních kapalin vozidel
Operační program Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy 01_20_321 – Aplikace VIII
Trvání projektu 03/2021-05/2023
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/
0024437
Účinná spolupráce
Projekt je realizován s účinnou spoluprací s TU v Liberci
Cíle a výstupy projektu

Cílem projektu je vyvinout hybridní optický vláknový senzorový systém, který umožní jednoduché, spolehlivé a nákladově efektivní snímání úrovně hladiny provozních kapalin vozidel. Systém bude schopen souběžně se snímáním hladiny detekovat i kritické změny kvality těchto kapalin. Provozními kapalinami, na kterých bude navržený systém ověřen, budou základní provozní kapaliny (brzdová kapalina a palivo).

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Hlavní řešitel Michal Amrich
 • Výzkum a vývoj víceúčelové platformy vozidla se čtyřmi elektromotory a řídícím systémem
Název projektu Výzkum a vývoj víceúčelové platformy vozidla se čtyřmi elektromotory a řídícím systémem
Operační program Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo a název výzvy 01_20_321 – Aplikace VIII
Trvání projektu 06/2021–08/2023
Číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/
20_321/0024501
Účinná spolupráce Projekt je realizován s účinnou spoluprací dceřiné společnosti Sigma Motor s.r.o. a s VUT v Brně
Cíle a výstupy projektu

Cílem projektu je vyvinout prototyp univerzální elektrické platformy se 4 elektromotory, osazený odlehčenou karoserií sériově vyráběného vozidla. Univerzální elektrická platforma bude umožňovat pohon 4×4, na kterém bude vyvinuto osazení samostatných elektromotorů pro každé kolo zvlášť bez nutnosti použití diferenciálů. Současně bude vyvinut systém regulace a optimalizace chodu všech motorů a vývoj bezpečné zdrojové sestavy pro extrémní nárazové zatížení. Detailní popis cíle projektu je uveden v příslušné kapitole podnikatelského záměru.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

Hlavní řešitel Ing. Michal Hudec / Ing. Jan Zlámaný

Ukončené interní projekty

 • Příprava pro vývojové programy v oblasti Tuner, vývoj Infotainmentu MIB a test connected CAR – MQB
 • Vývoj karoserie závodního vozu Škoda R5 – Analýza praskajících disků
 • Vývoj karoserie závodního vozu Škoda R5 – Diagnostika tlumičů
 • Zhotovení prototypu svítilny
 • Projekt testování online služeb a eCall na specifické platformě
 • Projekt simulovaného nabíjení a vybíjení trakční baterie na platformě PQ
 • Projekt testování online navigace MIB GEN 3 na platformě MQB A0 a MQB B

Vývojová pracoviště Entry Engineering

Pracoviště vývoje automatizace testování služeb OCU

Pracoviště automatizace je vybaveno přístroji pro provádění automatických testů mobilních aplikací, dotykových obrazovek a komponentních testů s potřebou komunikace po nejrůznějších sběrnicích. Automatické testování se provádí interním softwarem testera, který slouží nejen pro programování testů, ale také pro jejich spouštění a vyhodnocování. Velkou výhodou vlastního softwaru je možno integrace libovolné testovací funkcionality dle požadavků zákazníka. Další oblastí testování, je testování nouzového volání pomocí signaling testeru, který umožňuje uměle vytvářet různé testovací scénáře reálné mobilní sítě. Mezi další vybavení patří několik zařízení určených pro datalogging automobilových sběrnic a software pro jejich vyhodnocení. Pro účely stavby prototypů jsme vybaveni 3D tiskem.

Pracoviště vývoje elektronických komponent

Pracoviště elektroniky je vybavenou veškerou měřicí technikou pro konstrukci a analýzu digitální a analogové elektroniky. Dále je vybaveno softwarem pro návrh plošných spojů a softwarem pro

programování mikrokontrolerů. Pracoviště má audit ESD prostředí, je tedy dbáno na manipulaci se zařízeními a součástkami citlivými na ESD.

Vývojová pracoviště Entry Engineering

Osciloskop R&S RTM3000

Zdroj R&S HMP4030

3D tiskárna Průša SL1 + CW1

CO2 gravírovací laser 50 W

Pracovní stanice HAL3000

Altium Designer 20

IAR Embedded Workbench

Mikroskop

ESD vybavení pracoviště

Stolní multimetr Fluke 8846A

Pájecí pec JBC RMVE-2D

Pájecí rework stanice

Pracoviště vývoje automatizace testování služeb OCU

Synology server

Data logger Blue Pirat

Media converter Spy mini

HW moduly pro vývoj automatického testování OCU

MGB Frame Grabber

Vector CANoe

USB-CAN adaptér VN5640

USB-CAN adaptér s licencí VN5640