Ochrana oznamovatelů

Společnost Entry Engineering s.r.o. na základě směrnice EU č. 2019/1937 a Zákona o ochraně oznamovatelů, zřídila vnitřní oznamovací systém, aby umožnila oznamovatelům podat oznámení v případě oprávněného podezření na jednání, mající znaky trestných činů, přestupků nebo jiného protiprávního jednání, nebo porušování interních pravidel společnosti. Toto oznámení může podat kterákoliv osoba, která se tyto skutečnosti dozvěděla díky svému obchodnímu, zaměstnaneckému, nebo jinému vztahu se společností Entry Engineering s.r.o.

Příslušnou osobou byl jmenován Ing. Jan Souček, který podle zákona je jedinou osobou ve společnosti, který má přístup k oznámení a může je také, dle interní směrnice, řešit.

Aby byla maximálně zachována důvěrnost oznámení a ochrana oznamovatelů, byl pro potřeby podávání oznámení a jejich řešení zvolen oznamovací systém od společnosti SafeTalk, který umožňuje jak písemné, tak hlasové podání oznámení.

Pro podání oznámení pokračujte zde na tento odkaz:
https://app.safetalk.io/f/7b1c29e1db2c
případně použijte tento QR kód: