Projekt Virtual Route: Revoluce v testování elektroniky v automobilech

Automobilový průmysl se neustále vyvíjí a společnost Entry Engineering přichází s revolučním projektem, Virtual Route, který změnil způsob, jakým testujeme elektronické systémy v autech. Spuštěný v roce 2020, tento projekt se stal průlomem v automatizaci testování a využívá implementovaný systém generování tras založený na strojovém učení.

Efektivní testování s využitím virtuálních dat

Cílem Virtual Route bylo nejen zefektivnit proces testování, ale také umožnit rozšíření využití robotizace v automobilovém průmyslu. Systém dosáhl významného zvýšení efektivity testovacího procesu a snížení nákladů na čas, finance a bezpečnostní rizika spojená s fyzickými testovacími jízdami.
Jeho klíčovou vlastností je schopnost simulovat reálná data, což umožňuje vytvářet umělé trasy s detailní simulací rychlosti a otočení kol na základě předem definovaných parametrů. To vede k vytvoření automatizovaného systému pro testování elektroniky a technologií v automobilech.

Praktické řešení pro spolehlivé testování

Virtual Route významně zlepšuje spolehlivost a efektivitu testování. Díky automatizaci se minimalizuje lidská chyba, což vede k přesnějšímu vyhodnocení statistik. Systém dokáže automaticky vytvářet trasy a testovat řídící jednotky na základě dat, která se naučil ze svých předchozích zkušeností, což zvyšuje efektivitu a rychlost testování elektronických systémů v automobilech.

Úspora času a nákladů s ohledem na životní prostředí

Virtual Route minimalizuje časovou náročnost testování vozidel díky nepřetržitému provozu (24/7) a snížení potřeby pracovníků pro realizaci a vyhodnocení testů. Tím dochází k úspoře času a nákladů pro společnosti působící v automobilovém průmyslu.

Ekonomická a ekologická efektivita je také zřejmá. Realistická simulace výrazně snižuje spotřebu pohonných hmot a množství emisí produkovaných během testovacích jízd. Kromě toho se snižují i celkové náklady na testovací zařízení a samotné testy.

Entry Engineering svým projektem Virtual Route přináší inovativní přístup k testování elektronických systémů v automobilech, přispívá k významné úspoře času, peněz a zároveň k ochraně životního prostředí.