Granty a projekty v Entry

Podívejte se na naše aktuální běžící projekty

Výzkum a vývoj

Společnost Entry Engineering s.r.o. realizuje projekt Vývojové pracoviště pro automatizaci testování systému OCU a elektronických komponent v oblasti automobilového průmyslu, jehož cílem je rozšířit stávající výzkumně vývojové kapacity společnosti Entry Engineering o nové vývojové vybavení a maximálně tak zefektivnit proces vývoje v oblasti automatizace elektronických systémů a komponent.

Běžící projekty

Vývoj generátoru tras GNSS a signálu CANBUS pomocí strojového učení s využitím Software Defined Radio

Název projektu Vývoj generátoru tras GNSS a signálu CANBUS pomocí strojového učení s využitím Software Defined Radio
Trvání projektu 01/2020–12/2022
Číslo projektu CK01000020
Cíle a výstupy projektu

1. Vývoj automatizovaného systému testování OCU s využitím Software Defined Radio (náhrada za simulátor GNSS).

2. Vývoj systém automatizace OCU s implementovaným systémem generování tras založeném na strojovém učení, který umožní umělé vytvoření trasy včetně rychlostního profilu a simulace rychlosti otáčení kol na základě již nahraných tras. Systém umožní vytvoření trasy kdekoliv na světě pouze z mapových podkladů.

3. Vývoj testovacího zařízení OCU s širokým spektrem realizovatelných testů. Naplnění hlavního cíle programu: Projekt zajistí komplexnost, efektivnost, spolehlivost komponent v rámci automotive pro systémy OCU. Náplň specifického cíle: Projekt spadá do činnost v oblasti Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy. Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR: www.tacr.cz

Hlavní řešitel Rostislav Janda

Virtual Convoy – komplexní prostředí pro testování komunikačních systémů CAR2X

Název projektu Virtual Convoy – komplexní prostředí pro testování komunikačních systémů CAR2X
Trvání projektu 01/2020–12/2022
Číslo projektu CK02000136
Cíle a výstupy projektu

1. Rozšířit aktuální systém testování o funkce testování komunikace kooperativních informačních dopravních systémů C-ITS (CAR2CAR, CAR2X atd).

2. Implementovat automatizaci testování komunikace C-ITS do automatizovaného procesu a zvýšit tím rychlost, efektivitu a spolehlivost testů.

Výše uvedené cíle se konkrétně promítnou do nových funkcí a vlastností kooperativního systému pro end-to-end testování CAR2X komunikace, který s užitím virtuální infrastruktury a prostředí umožní přesun testů ze silnic do laboratorního prostředí. Naplnění hlavního cíle programu: Projekt zajistí komplexnost, efektivnost, spolehlivost komponent v rámci automotive pro systémy OCU. Náplň specifického cíle: Projekt spadá do činnost v oblasti Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy. Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR: www.tacr.cz

Hlavní řešitel Rostislav Janda

BUSkit – systém pro sběr, analýzu, filtrování a simulaci dat systémů přípojených prostřednictvím automobilových palubních sběrnic

 

Název projektu BUSkit – systém pro sběr, analýzu, filtrování a simulaci dat systémů připojených prostřednictvím automobilových palubních sběrnic
Trvání projektu 01/2020–12/2022
Číslo projektu CK02000158
Cíle a výstupy projektu

1. Rozšíření a zefektivnění procesu automatického testování MOD služeb a usnadnění testování časově kritických simulací.

2. Zkvalitnění služeb v oblasti testování funkcí jako je nouzové volání, OCU obecně a testování CAR2X komunikace

3. Vyvinout vysoce modulární produkt s širokým záběrem uplatnění od low-cost modulu po vysoce sofistikované zařízení s širokým spektrem funkcí. Systém „BUSkit“ – modulární systém pro podporu testování palubních systémů, jehož hlavním účelem bude analýza, sběr, filtrování, simulace, emulace a injektování dat na palubních sběrnicích (CAN bus, LIN, FlexRay, CarEthernet).

Naplnění hlavního cíle programu: Rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže růstu konkurenceschopnosti ČR Náplň specifického cíle: Projekt spadá do činnost v oblasti Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy. Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR: www.tacr.cz

Hlavní řešitel Michal Hudec

Pokročilé materiály se senzorickými vlastnostmi pro kritické komponenty kolejových vozidel

Název projektu Pokročilé materiály se senzorickými vlastnostmi pro kritické komponenty kolejových vozidel
Trvání projektu 01/2020–12/2022
Číslo projektu TH04020405
Cíle a výstupy projektu

Cílem projektu je vyvinout materiály s internistickými senzorickými vlastnostmi, které budou primárně sloužit k monitorování jejich historie (vystavení nadměrnému teplotnímu nebo mechanickému namáhání, nárazům, chemickým vlivům apod.). Účelem jejich využití je zvýšení bezpečnosti kritických konstrukčních prvků, zejména brzd vozidel. Odlehčené kompozitní konstrukční materiály mohou významně měnit svoje vlastnosti v důsledku výše uvedených vlivů a tím ohrozit bezpečnost celé konstrukce. Projekt je řešen s finanční podporou TA ČR: www.tacr.cz

Hlavní řešitel Ing. Michal Amrich

Ukončené dotační programy

  • Vývojové pracoviště pro automatizaci testování systému OCU a elektronických komponent v oblasti automobilového průmyslu

Ukončené interní projekty

  • Příprava pro vývojové programy v oblasti Tuner, vývoj Infotainmentu MIB a test connected CAR – MQB
  • Vývoj karoserie závodního vozu Škoda R5 – Analýza praskajících disků
  • Vývoj karoserie závodního vozu Škoda R5 – Diagnostika tlumičů
  • Zhotovení prototypu svítilny
  • Projekt testování online služeb a eCall na specifické platformě
  • Projekt simulovaného nabíjení a vybíjení trakční baterie na platformě PQ
  • Projekt testování online navigace MIB GEN 3 na platformě MQB A0 a MQB B

Vývojová pracoviště Entry Engineering

Pracoviště vývoje automatizace testování služeb OCU

Pracoviště automatizace je vybaveno přístroji pro provádění automatických testů mobilních aplikací, dotykových obrazovek a komponentních testů s potřebou komunikace po nejrůznějších sběrnicích. Automatické testování se provádí interním softwarem testera, který slouží nejen pro programování testů, ale také pro jejich spouštění a vyhodnocování. Velkou výhodou vlastního softwaru je možno integrace libovolné testovací funkcionality dle požadavků zákazníka. Další oblastí testování, je testování nouzového volání pomocí signaling testeru, který umožňuje uměle vytvářet různé testovací scénáře reálné mobilní sítě. Mezi další vybavení patří několik zařízení určených pro datalogging automobilových sběrnic a software pro jejich vyhodnocení. Pro účely stavby prototypů jsme vybaveni 3D tiskem.

Pracoviště vývoje elektronických komponent

Pracoviště elektroniky je vybavenou veškerou měřicí technikou pro konstrukci a analýzu digitální a analogové elektroniky. Dále je vybaveno softwarem pro návrh plošných spojů a softwarem pro

programování mikrokontrolerů. Pracoviště má audit ESD prostředí, je tedy dbáno na manipulaci se zařízeními a součástkami citlivými na ESD.

Vývojová pracoviště Entry Engineering

Osciloskop R&S RTM3000

Zdroj R&S HMP4030

3D tiskárna Průša SL1 + CW1

CO2 gravírovací laser 50 W

Pracovní stanice HAL3000

Altium Designer 20

IAR Embedded Workbench

Mirkoskop

ESD vybavení pracoviště

Stolní multimetr Fluke 8846A

Pájecí pec JBC RMVE-2D

Pájecí rework stanice

Pracoviště vývoje automatizace testování služeb OCU

Synology server

Data logger Blue Pirat

Media converter Spy mini

HW moduly pro vývoj automatického testování OCU

MGB Frame Grabber

Vector CANoe

USB-CAN adaptér VN5640

USB-CAN adaptér s licencí VN5640