Oznamovací povinnost

Rádi bychom Vás informovali o novém oznamovacím systému, který jsme zavedli v naší organizaci. Systém se jmenuje SafeTalk a umožňuje poslat oznámení o protiprávních, nebo neetických aktivitách, které by mohly nastat.

SafeTalk poskytuje bezpečný a důvěrný způsob pro vás všechny, abyste mohli podat oznámení o jakýchkoli neetických, nezákonných nebo jinak problematických situacích, které se vám zdají podezřelé. Proces podání oznámení je jednoduchý, a všechny informace, které poskytnete, jsou důvěrné a jsou zpracovávány v souladu se zákony o ochraně osobních údajů.

Společnost Entry Engineering s.r.o. na základě směrnice EU č. 2019/1937 a Zákona o ochraně oznamovatelů, zřídila vnitřní oznamovací systém, aby umožnila oznamovatelům podat oznámení v případě oprávněného podezření na jednání, mající znaky trestných činů, přestupků nebo jiného protiprávního jednání, nebo porušování interních pravidel společnosti. Toto oznámení může podat kterákoliv osoba, která se tyto skutečnosti dozvěděla díky svému obchodnímu, zaměstnaneckému, nebo jinému vztahu se společností Entry Engineering s.r.o.

Příslušnou osobou byl jmenován Ing. Jan Souček, který podle zákona je jedinou osobou ve společnosti, který má přístup k oznámení a může je také, dle interní směrnice, řešit.

Více informací naleznete zde:
https://app.safetalk.io/f/7b1c29e1db2c
případně prostřednictvím tohoto OR kódu: