Jak na to?

Bez navigace se dnes neobejde žádný nový automobil. Aby správně fungovaly, o to se stará tým testerů v Entry Engineering. Přečtěte si, jak vypadá jejich práce. 

Kde to sakra jsem? Tahle otázka nejednou bleskla hlavou řidičům, když jejich navigace v autě dříve selhávala nebo je špatně navedla. Těmito chybami nové navigace již netrpí, což je také zásluha Entry Engineering, firmy zabývající se vývojem interaktivní elektroniky v autech. Spolupracuje s automobilkami, jejichž navigace v systému infotainmentu podrobuje důkladnému testování. To má za cíl odhalit chyby navigací, zejména co se týče softwaru.

„Testujeme veškeré navigační funkce, jako je třeba hybridní výpočet trasy, hlasové i vizuální povely, vykreslení mapy, 3D objekty, dopravní informace a značky, hlasové ovládání navigace, mapový update, zájmové body na trase a dynamické informace o nich,“ vyjmenovává šéf týmu testerů navigací v Entry Engineering Ondřej.

Tým má své sídlo v Mladé Boleslavi, tvoří jej kromě team leadera Ondřeje ještě senior tester Robin, junior testeři Radek a Maroš a v neposlední řadě David a Simon, kteří mají na starost část testování automatizovat. Jak takové testování navigace vypadá v praxi? Testeři při jízdě prověřují funkčnost všech systémů, zaznamenávají interní komunikaci mezi jednotkami a pořizují vizuální nebo audiovizuální záznamy. Následně sesbíraná data připravují pro pozdější analýzu. Výsledky svých šetření pak předávají kolegům v automobilce, pro kterou testují. Ti data analyzují a zasílají dodavatelům, aby se odhalené chyby napravily a v navigaci již nezobrazovaly.

Nejde přitom o jednoduchou práci. Software nových navigačních systémů je velmi sofistikovaný. Oproti starým navigacím, které si řidiči připínali na přístrojovou desku, se liší téměř ve všem. Jsou zabudované do středového panelu vozu. Dokážou si zapamatovat běžně najížděnou trasu a zpětně ji nabízet, poskytovat dopravní informace a aktualizovat podle nich navigovanou trasu, dynamicky aktualizovat informace o zájmových bodech řidiče nebo třeba podle směru, rychlosti a času dopočítávat trasu při ztrátě signálu, např. v tunelu nebo v oblastech se slabým pokrytím, ať už mezi výškovými budovami nebo v horách. Poslední zmíněná funkce je jednou ze stěžejních výhod oproti běžným navigacím v mobilních zařízeních.

Aby takové testování mohlo úspěšně proběhnout, musí se s autem absolvovat řada testovacích jízd po celé Evropě.

„Letošní první „testovačka“ směřovala na švýcarsko-francouzské hranice. Na cestě jsme se snažili uživatelsky otestovat funkce nejnovější navigace,“ podotýká Ondřej. Během zkušebních jízd vznikla série fotografií, které níže můžete vidět.