Vývoj elektroniky HW a SW

V oddělení vývoj elektroniky HW a SW se zabýváme návrhem a výrobou elektroniky včetně prototypové výroby a vývoje firmware pro mikrokontroléry. Dále pak vývojem SW pro analýzu testovacích dat, údržbu a programováním nových funkcí do SW dodaných pro zákazníky a tvorbou programů dle požadavků zákazníka.

Naše projekty

EntrySIM

Device EntrySIM umožňuje odesílat zprávy CAN FD současně na čtyři různé sběrnice CAN. Po spuštění zařízení jsou zprávy na připojených sběrnicích skenovány po dobu 2 s.

Zařízení čte identifikátory zpráv, které již běží na sběrnici CAN, ukládá je do paměti RAM a zabraňuje odesílání duplicitních zpráv. Spuštění funkce se také opakuje po probuzení z režimu spánku, změně architektury nebo změně použitých sběrnic CAN.

Projektový management WiFi 5GHz MIB 3

Na základě dostupných GPS souřadnic z jednotky OCU můžeme určit zemi, kde se jednotka nachází. Podle těchto souřadnic můžeme vrátit odpovídající kód země podle ISO3166 Alpha 2.

Dodávka obsahuje pozadí mapy a binární (finální přeloženou) komponentu systému pro cílový OS běžící na MIB3. Součástí jsou vratné díly a komunikace s logovacím systémem MIB3.

Bylo požadováno celosvětové pokrytí map 10 km. Systém byl vyvinut a testován na zkušebním stavu MIB3.

Řízené vybíjení / nabíjení VN baterií

Systém umožňuje simulovat zátěž vysokonapěťové baterie podle údajů, které definují proces nabíjení a vybíjení a zároveň simuluje zátěž vysokonapěťové baterie tak, jak byla zatěžována v reálném provozu.

Baterie je řízena softwarem PC a je rovněž zobrazen stav baterie a testovací proces měření.

Další projekty připravujeme…